Laatu

Kaikki käyttämämme ALS konsernin laboratoriot sekä muut alihankintalaboratoriot ovat kansainvälisen ISO 17025 standardin mukaisesti akkreditoituja laboratorioita. Lisäksi suurin osa tarjoamistamme analyysimenetelmistä on akkreditoituja. Alihankintalaboratorioidemme akkreditoinnin hyväksyy myös FINAS perustuen EA:n (European co-operation for Accreditation) sopimukseen.